GRATIS VERZENDING EN RETOUR
120 NACHTEN PROEFSLAPEN
NIET GOED GELD TERUG-GARANTIE

120 nachten proefslapen

Herroepingsrecht

1. Wettelijk hebt u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van uw aankoop zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U, als klant van Tuur/Revor Group daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig (120) dagen op al onze producten. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf dag van levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Tuur/Revor Group hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening en producten kunnen verbeteren.

2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Tuur/Revor Group zal instaan voor de retourkosten en zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

3. Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Tuur/Revor Group meedelen (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het
modelformulier
voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar
hello@tuur.shop
.

4. In die mededeling moet u verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Het ordernummer/referentienummer, dit kan u terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;
• Een opsomming van de producten die je wenst terug te sturen uit je bestelling;
• Uw naam en adres;
• Uw handtekening.

Vervolgens zal u met Tuur/Revor Group overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Tuur/Revor Group of ontvangt u een retourlabel om dit gratis te retourneren via een door Tuur/Revor Group aangeduide koerierdienst.

5. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeien uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.
6. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.
Het retouradres van Tuur/Revor Group:
Noordlaan 2, 8520 Kuurne, België